biel lant a Messe a...

Dornberk (SLO), 16 Ottobre 2005

Dornberk č uno dei ridenti paesi disseminati lungo la Valle del Vipacco, fiume che qui si chiama Vipava, ma per il momento non siamo in grado di fornire altri particolari sulla localitŕ....alcune immagini dell'interno della parrocchiale...


                   
...alcuni canti eseguiti dal gruppo giovanile che ha animato la Messa...


...durante la cerimonia č stato impartito il Sacramento del Battesimo a quattro neonati...


Conoscendo solo poche parole in lingua slovena, non sono riuscito a prendere nota dei loro nomi,
ma questo non impedisce di augurare a queste quattro creature un avvenire pace e di bene.
Un pensiero mi ha attraversato la mente mentre ascoltando il pianto di uno dei bambini...
piangeva usando un linguaggio simile a quello dei bambini aldiquŕ e aldilŕ di tutti i confini...


Foto di gruppo sul sagrato della chiesa


Il monumento ai Caduti

All'indirizzo http://zupnije.rkc.si/dornberk/ abbiamo trovato informazioni, che potrebbero completare questa pagina se fossero tradotte italiano (con il permesso dei responsabili del sito).

Predstavitev
KRATKA ZGODOVINA DORNBERŠKE CERKVE

PRVA - najstarejša cerkev je stala verjetno že okoli 1200.

DRUGA - stara cerkev se leta 1574 imenuje "antiqua ecclesia". Od te srednjeveške cerkve se je ohranil portal pod zvonikom, kjer je bil glavni vhod v to cerkev, ki je bila postavljena v smeri vzhod - zahod. Na tem portalu je v glagolici zapisano: JURI POP MDLXXIIII (1574 - verjetno gre tu za župnika Jurija Skortiga, ki je umrl leta 1581). Pri zadnji obnovi cerkve smo pod tlakom našli dobro ohranjene temelje te cerkve in pri rušenju zidu več kamnov, ki govorijo, da je bila zidana v gotskem slogu.

TRETJA - prejšnja cerkev je nastala v 17. stoletju ter je bila zidana pravokotno na staro torej v smeri sever - jug. Patroni cerkve so bili dornberški gospodje, kar priča tudi grb na oltarju sv. Danijela, ki je grob družine Rabatta. Cerkev je imela raven, kasetiran lesen strop in čudovita velika polkrožna okna, kakršno je ohranjeno nad starim korom, oziroma na pročelju cerkve.
V 18. stoletju je bila povsem predelana (verjetno zaradi požara). Presbiterij in ladja sta bila povišana, strop je bil narejen v baročni obliki kakršen je še danes. Okna so bila pozidana in narejena baročna, kakršna so še ohranjena spodaj.
Letnice na vseh treh oltarjih niso točne, gre za napake. Veliki oltar je renesančna arhitektura narejen iz črnega marmorja in kraškega kamnja. Podoba svetega Danijela je novejše delo slikarja Del Nerija. Podoba rožnovenske Marije z detetom (pod njo je pokrajina z Dornberkom in Zaloščami) in podoba sv. Miklavža sta delo slikarja J. Toninca.
V cerkvi so tri grobnice, v sredini cerkve je bil nagrobnik z napisom iz leta 1652 z marmorno intarzijo. Del nagrobnika z grbom je sedaj tu. Cerkev hrani misijonski križ iz srede 16. stoletja.
Leta 1988 smo začeli z obnovo cerkve zaradi stropa, ki ni bil več varen in smo ga morali v celoti zamenjati. Zaradi utesnjenosti prostora smo se istočasno odločili, da bi cerkev tudi povečali in sicer tako, da se os cerkve ponovno obrne v linijo vzhod - zahod in je dotakratna dolžina cerkve postala širina z novim presbiterijem. Načrte je naredil dipl. arh. Ing. France Kvatrnik. Celoten strop nad novim in starim delom cerkve je načrtoval dipl. ing. Anton Magajna. Narejen je iz betonskih elementov in na licu mesta skupaj povezan.
Temeljni kamen za obnovo in povečavo cerkve je bil postavljen na tretjo adventno nedeljo, dne, 11.12.1988. Na zahvalno nedeljo, dne, 4.11.1990 je koprski škof msgr. Metod Pirih posvetil obnovljeno in povečano cerkev ki je

ČETRTA cerkev na tem mestu. Krasi jo čudovita freska zadnje večerje, ki je delo akademskega slikarja Lojzeta Čemažarja. Njegova je tudi podoba Vstalega Kristusa na stropu. Vitraž Svetogorske Kraljice in vitraž, ki prikazuje delo Svetega Duha ob učlovečenju in na Binkoštni praznik je delo akademskega slikarja Perkota. Pod novim delom cerkve je nastala kapela (večnamenski prostor), kjer se hranijo podobe slikarja Kralja.